sacroPOWTÓRKA

sacroPOWTÓRKA to gra, która pomaga zapamiętać treść i znaczenie m.in. Dekalogu, sakramentów czy pojęć związanych z Komunią Świętą i Spowiedzią.